Công ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Tân Việt Khánh

Địa chỉ Depot & Văn phòng: Đường Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tel: + 84 274 379 4827 (Office) / + 84 274 379 4388 (Depot)
Fax: +84 274 379 4826 (Office) / +84 274 379 4452 (Depot)
Mobile: +84 933 792 089 (Office) / +84 985 052 702 (Hotline Depot)
Website: www.tvkcontainer.com
Email:
info@tvkcontainer.com
tuan.vna@tvkcontainer.com

Gửi thông tin phản hồi cho chúng tôi